חשיבה חדה על פסיכופתולוגיה

סדרת פוסטים זאת תכלול (בעיקר) תחקירים על סינדרומים (תופעות) שונים שנחקרות ומיוחצנות על ידי תחום המחקר בפסיכולוגיה המכונה "פסיכולוגיה אבנורמלית"/"פסיכופתולוגיה".

מבוא – חשיבה חדה על פסיכופתולוגיה – מבוא לקטגוריה זו. זה בעיקר פוסט שסוקר את מהות תחום המחקר הזה, וכמה עניינים כלליים ביותר לגביו, כדי להסביר למה אני כותב עליו בכלל.

על טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) – ביחס לעזרה עצמית ועוד – הפוסט הזה הוצמד במקור לקטגוריית "עזרה עצמית מבוססת ספקנות", אבל מתאים גם כאן. הוא מתמצת ממצאים של תחקיר שעשיתי על CBT, שמשמש ל "טיפול" במגוון רחב מאוד של סינדרומים בתחום הפסיכופתולוגיה. אני מסביר אותו ברוב הפוסט, ולקראת סופו גם מביע קצת דעה אישית.

חשיבה חדה על פסיכופתולוגיה – אוטיזם – חלק 1 – תחילתו של הממצאים של מה שחקרתי על אוטיזם.