קצת על הספקנות הפילוסופית

אוקיי, הבה נחפור לגבי הספקנות הפילוסופית. מדובר למעשה בגישה בפילוסופיה, שעשויה להיות משומשת לצורך פיתוח תורות פילוסופיות כאלו ואחרות.

הספקנות הפילוסופית חשובה עבור בחינת האפשרות לדעת משהו, מה שבא מתחום תורת ההכרה, שבודק בדיוק את זה.

לדעתי אפשר לומר שעצם העיסוק בתורת ההכרה מחייב שימוש בספקנות פילוסופית.

בכל אופן, ספקנות פילוסופית איננה קשורה בשום צורה לכל דבר "מוחשי". בהקשר זה, כדאי  לציין שפילוסופיה באופן כללי, על אף שאיננה מוגדרת היטב, עוסקת בסוגיות מופשטות בלבד (כך לפחות אומרת הויקיפדיה האנגלית). אין לה תועלת "ישירה" בחיי היום-יום.

הספקנות הפילוסופית היא חשיבה ביקורתית בעלת עקרונות מנחים שעשויים להיות סובייקטיביים (אני לא בטוח), שיישומם נועד לזיהוי מה ניתן לדעת ומה לא.

אגב, יתכן שאתם זוכרים את רנה דקראט, הפילוסוף שטען ש "אני חושב, משמע אני קיים", לאחר שבדק מה ניתן לדעת בוודאות, ע"י הטלת ספק בכמה נושאים עיקריים (מדעים מעשיים, מדעיים תיאוריטיים (כמו מתמטיקה לדוגמה) ו – "מחשבות פילוסופיות").

ובכן, החשיבה הביקורתית שהוא "השתמש" בה, איננה קשורה ישירות לספקנות פילוסופית, אלא לספקנות "מתודולוגית" – כזאת שמנסה לקחת את כל הידע האנושי המקובל ולבדוק אותו, בעוד ספקנות פילוסופית מייצגת ספק על האם בכלל ניתן לדעת משהו. ספקנות מתודולוגית היא פחות קיצונית, בכך שהיא (להבנתי) בודקת מה אפשר לדעת, בהנחה שאפשר לדעת משהו, כדי להבדיל בין נכונות של טענות.

ספקנות פילוסופית עשויה להישמע זהה לספקנות קיצונית, שגורסת, בתמצית, שלא ניתן לדעת שום דבר בוודאות ולא ניתן לדעת שום דבר. עם זאת, ספקנות פילוסופית היא למעשה גרסה דומה, ופחות קיצונית, של ספקנות קיצונית, כי בעוד שגם היא קשורה ל "האם בכלל ניתן לדעת משהו" – ספקנות פילוסופית לא גורסת מראש שסביר שאי אפשר לדעת כלום.

ספקנות פילוסופית יכולה להיות לגבי כל נושא באשר הוא. הנה כמה דוגמות:

 • ספקנות מוסרית – גישה בתחום המטא-אתיקה לפיה לא ניתן לדעת שום דבר בכל הקשור למוסר (למעט זה שלא ניתן לדעת על זה דבר..), ושלא ניתן להצדיק אף אמונה מוסרית. אני חושב שיתכן שרלטיביזם מוסרי קשור לזה, שכן הוא רואה בנכונות של מוסר כתלויה בתרבות/הקשר וכולי, מה שאומר שלא ניתן לדעת שום דבר על ערכי מוסר באופן "אובייקטיבי" (אולי אלא אם כן יש ערכי מוסר שכולם מסכימים עליהם).
 • ספקנות אפיסטמית – רלוונטית לתחום האפיסטמולוגיה (תורת ההכרה), ומהווה גישה שמטילה ספק בכך שניתן לדעת משהו לגבי נושא מסוים (בקיצור, זה פשוט ביטוי נרדף לספקנות פילוסופית). היא התחילה עוד מימי קדם – סוקרטס, אבי הפילוסופיה, נהג להגיד שלא ידע דבר.

דוגמה מעניינת נוספת לספקנות אפיסטמית יכולה להיות הפילוסופיה של דיווייד יום, פילוסוף שחי במאה ה 18, שטען כי לא מצא הוכחה לכך שלכל דבר יש סיבה, ולכן הוא לא משוכנע שלכל דבר בהכרח יש סיבה. זה מערער את היסודות של השיטה המדעית, שמניחה שלכל דבר יש סיבה, כי אחרת איך יבינו המדענים איך הדברים שיש בעולם משפיעים ומושפעים.

בהערת אגב, כמובן שיש שערערו על מסקנותיו של יום, כמו עמנואל קאנט. אבל לא אכנס לזה.

בכל אופן, בספקנות פילוסופית הטיות קוגניטיביות אינן בהכרח רלוונטיות (שוב, כי לא בודקים במסגרתה דברים מעשיים).

מה שכן, להלן כמה עקרונות מהאסכולה הספקנית בפילוסופיה, שייסד פירון מאליס:

 • הוודאות לא ניתנת להשגה משום שאין בכוחם של החושים ושל הבינה לספק לנו ידע ודאי.
 • החושים מסלפים את הדברים שבהם אנו חשים, והתבונה משועבדת לתשוקה.
 • לכל טיעון קיים טיעון שכנגד, ואין בנמצא אמת מוחלטת.
 • לכן, על החכם להימנע מלחרוץ משפט על דבר לחיוב או לשלילה.
 • עליו לחתור להגיע למצב של שלוות נפש במקום לנסות להגיע לחקר האמת.
 • היות שכנראה כל הדעות שגויות, מוטב לקבל את מוסכמות הזמן והמקום.

חשוב: מההיבט של הפרקטיקה היישומית של ספקנות פילוסופית, אין לי מה להגיד, כי ככל הידוע לי, הפרקטיקה של ספקנות זו זהה לחלוטין לפרקטיקה של התפלספות באופן כללי: "פיתוח פילוסופיות" באמצעות מחשבות, היעזרות בתורות פילוסופיות קודמות, חיפוש 'בעיות פוטנציאליות' (מהסוג שתיארתי במדריך בחלק ג'), ושימוש בשיטה הסוקרטית להצגת התורה הפילוסופית שפותחה.

כל זה כבר מסכם לדעתי את העיקר, אבל דוגמה (אולי פחות ידועה) שאני מכיר לספקנות פילוסופית, הוא הספקנות הרלוונטית ל התבוננות פנימית (introspection). אני כבר אומר, מהמון קריאה בנושא – אין הגדרה מוסכמת לביטוי הזה, גם בפילוסופיה וגם במדע. אינספור פילוסופים כבר נתנו אינספור הגדרות שונות מהותית למושג זה. אני היית מגדיר אותו כהסתכלות של "האני" על הליך מחשבתי שלו, אולי סוג של מטא-קוגניציה.

בכל אופן, יש ספקנים פילוסופיים שדיברו על האם אפשר להגיע לידע על ידי התבוננות פנימית. חלק מהם טענו שהכרה "חיצונית" שונה מהותית מהכרה "פנימית", כלומר – שיש לנו נגישות ל "מידע פרטי" דרך התבוננות פנימית, ופילוסוף בשם אוגוסטי טען שהתבוננות פנימית היא מקור לידע שאינו מוטל בספק.

על כתות..

פוסט זה הוא למעשה פוסט המשך לפוסט הזה. אם תקראו את הפוסט מהמשפט הקודם, וודאי תשימו לב שכל 4 המאפיינים המתוארים בכותרות של הפוסט ההוא – בהחלט רלוונטיות לנושא של כתות ולמאפיינים של כתות.

אבל האמת היא שלא. הבעיה היא שהקונפורמיסטים במדינה הזאת מגדירים "כת" בצורה כל כך מעורפלת שקל מאוד לקשר כמעט כל דבר לכת באופן כלשהו, כשעושים זאת. לכן בפוסט הזה אני אשאף לדון בהגדרות מדוקדקות בנושא, תוך התייחסות גם למה שכתבתי עליו בפוסט הקודם.

מה זה כת?

שאלה מצוינת.

שמעון אמיר ניסה לתת ניתוח מקיף לנושא בספרו "האיום בחופש". ספר זה כולל ניתוח סוציולוגי (יחסית) של כתות. בין היתר הוא מנסה לחלק אותם לפי מאפיינים, ומעניק נתונים על קונספטים בפסיכולוגיה המתקשרים לכתות. בין היתר:

1 – "אנטי-אינטקלטואליזם" – כלומר, שהכת דוגלת בלמנוע מהחסידים שלה להיחשף לחומר שיכול להחליש את אמונתם של מאמינים.

כידוע, זהו מאפיין נפוץ של הסקטור הסוצילוגי בארץ המכונה "חרדים". שם גם החבר'ה נוטים שלא להתחבר לאינטרנט ולא להקשיב לאנשים לא דתיים. כך, ראו למשל ראו את עמותת נטפרי שמסננת תכנים ברשת עבור החרדים, תוך סינון דברי כפירה (גם האתר שלי אגב נבדק על ידם, אם כי אין לי מושג אם אני מסונן אצל החרדים או לא), כך שהחרדים יכולים לגלוש באינטרנט רק בתנאי שהתכנים שהם קוראים סוננו על ידי העמותה. לכו תבינו.

אז המנהיג רוצה שאמונתם של המאמינים יישמרו, לצורך כך הוא מונע מהם להיחשף לדעות מנוגדות.

2 – "אנטי-חומרנות": כבר באחד הפוסטים הקודמים בבלוג (זה) סקרתי את הנושא של החומרנות מול שאר הגישות לחיים. אז אנשים שמצטרפים לכתות הם אנטי-מטראליסטים.

יש בכך היגיון – בהמשך למה שכתבתי על החברה הקפיטליסטית, בקפילטיזם מצופה מכולנו להיות "מכורים" למצורי צריכה כאלו ואחרים, אחרת למה שנצטרך לקום בבוקר לעבודה. אז כן, אולי המאמינים בכתות פשוט בוחרים לעצמם מוצר צריכה "אנטי-חומרי".

3 – צרכים פסיכולוגיים ממולאים – בהקשר לצרכים שהכת ממלאת, יש את ההדגשה שהסיפוק שהכת נותן הוא פסיכולוגי – בין אם הוא מספק את הצורך בשייכות לקבוצה (חברים), ובין אם סיפוק משמעות לחיים (כאשר המשמעות הזאת על ההבטחות המרחיקות הלכת של הכת – מאפיין מספר  מהפוסט הקודם בבלוג שהפוסט זה ממשיך אותו).

4 – שיעבוד הדרגתי – השיעבוד לכתות, במסגרתו חברי הכתות מסכימים לתת את כל רכושם וכספם למנהיג הכת, אך חשוב להדגיש כי זה לא מתרחש מכלתחילה. לרוב, כתות מנצלות את המאפיין הנפשי שלנו המכונה דיסוננס קוגניטיבי. אין אחד שלא עומד בפני דיסוננס זה כאשר הוא עומד כביכול "להצטרף לכת". מנהיגי הכתות יודעים זאת, לכן בשביל זה יש את ההבטחות המרחיקות הלכת של הכת – כדי שפתירת הדיסוננס דרך בחירת הכת יתגמל אותך בהתאם.

זה למה השיעבוד לכתות לא מתרחש מיידית, אלא רק לאחר שהמצטרף כבר מאמץ את האידיאולוגיות של הכת. לא קל כל כך לשכנע מישהו לשעבד את עצמו מרצונו, או לחזור בתשובה.

עד כאן המאפיינים מהספר. הספר גם מספק נתונים על מיהם מצטרפי הכתות. כמו למשל גיל (בממוצע: 25), איפה הם נמצאים, מהי ההשכלה שלהם (בממוצע השכלת תיכון), וכו'.

אבל עכשיו בוא נמשיך למקור המידע היותר מעניין. המרכז לנפגעי כתות, בהנהגתה של רחל ליכטנשטיין. עמותה זו מתיימרת להתמקד בנושא הכתות. אלא שהיא גם מסוכנת, היות ומגוון כתבות באינטרנט מגדירים אותה כ "כת בפני עצמה", "עמותה שלמטרתה למחוק כל ארגון לגיטימי בישראל", והיו כמה כתבות בתקשורת שטוענים שהם למעשה ממוינים על ידי המיליונר החרדי רמי פלר, ומתייגים ככתות קבוצות של עשו דבר לאף אחד.

מבחינתם, כת, היא פחות או יותר מילה נרדפת לדיקטטורה – המנהיג שולט בחיי מאמיניו בהדרגה. לא אתייחס לסימני האזהרה, שכן הם פחות מעניינים אותי, בפרט שהם לא ייחודיים לכתות (למעשה, מבין כל סימני האזהרה בכתבה שקישרתי אליה, אני חושב שכל הסימנים האלה הם בעצם גם השתקפות של מערכת היחסים הטיפוסית בין שכיר לבוס שלו במקום העבודה הממוצע. להיות שכיר זה להיות עבד.

המרכז לנפגעתי כתות הרחיבו על ההגדרות הבסיסיות שלהם במסמך הבא. בוא ננתח אותו קצת:

 • בעמוד 16-22, מוצגים מגוון רחב מאוד של מאפיינים של כתות, שמה שמאוד בולט לגביהם – הוא שזה מתאים גם לדתות, בפרט לחרדים. קצת תמוה, אם כן, שאין אזכור של החרדים ושל הדת היהודית. מסמך שלם הם תוקפים את הכתות בישראל אבל אין בכלל התייחסות לדת? אכזבה..
 • בעמוד 23 מתוארים מספר דרכים לשליטה באדם אחר. חשוב לציין בפסיכולוגיה, אי אפשר להוכיח שליטה. זה מתקשר בדיוק לבעיית האינדוקציה אותה כבר הצגתי בפוסטים הקודמים עם הספקנות הפילוסופית. העניין הוא, שבני אדם פועלים ממניעים רבים ומורכבים. כך, לא ניתן לדעת אם אדם כלשהו מושפע מאדם אחר. הרי קורלציה לא מוכיחה סיבתיות. ככה שלמעשה לא ניתן להוכיח שמנהיג כת משתלט על מאמיניו, אפילו אם נניח שכן ניתן להוכיח שהוא מיסיונר ושהם מאמיניו וכו'.. זה אפילו לא שגוי.
 • עמוד 24 מוסיף על הנתונים עליהם דיברתי מהספר  "האיום בחופש".
 • עמוד 25-26 שוב מציג מאפיין מרכזי נוסף של יחסים בין בוס לשכיר: התעללויות

כך שבעוד שהדו"ח הזה עושה עבודה טובה בלהגדיר סוג מסוים של התעללות – עם זה אני מסכים בהחלט. הוא ממש לא עושה עבודה טובה בלהגדיר מהי כת. לכל היותר, הוא מאפשר להגדיר כת כקבוצה עם מנהיג שמתעלל בקבוצה של אנשים באופן דומה – והרי איך שונה ממה שעושים בוסים על כל קבוצה של שכירים עליהם ממוינים?

כך שכמו שאתם רואים, הדו"ח הזה לכל יותר שקול לדו"חעל איך לעזור לאנשים שעברו איזשהו דיקטורה על ידי מישהו.

שלא לציין אגב.. ההרצאה הזאת גם מוסיפה לבלבול בקושי להבין מהי כת. יש גם בלבול בנושא כי יש הטוענים שכת זה דת בתחילת דרכה, אם כי ההרצאה מהשורה הקודמת מסבירה למה זה לא תמיד נכון.

כך, קשה מאוד להגדיר מהי כת. סביר להניח שניתן להגדיר כת, לא בתור "מקום" (טעות נפוצה שאנשים עושים כשהם מתייחסים לנושא הכתות, היא להתייחס אליהם כאל סוג של "מקומות" שאפשר להיכנס או לצאת מהם), אבל כן בתור אידיאולוגיה מסוימת שהחברים בכת דבקים בה (כאשר הבוס – המנהיג, ממציא אותה, והשכירים שנאלצים בלית ברירה לקבל על עצמם את האידיאולוגיה כדי לקבל תגמול פסיכולוגי מסוים אליו התייחסתי קודם).

מנהיגי כתות ידועים ולא ידועים

באופן מעניין, מרק מנסון מתייחס גם אל הרוצחים הסדרתיים מתקופת מלחמת העולם השנייה (היטלר, סטאלין, וכו') כסוג של מנהיגי כתות. זה די הגיוני, כי הם בעצם שכנעו עמים שלמים לבחור בהם לשלטון באופן דמוקרטי (וולנטרי!) עם הבטחות לרפא מצוקות כאלה ואחרות של אותם עמים (למשל: גרמניה קרסה כלכלית בתקופה בה המפלגה הנאצית עלתה לשלטון). היטלר היה משתמש בטכניקות תעמולה מלוכלכות למדי (למשל: השתלטות על תחנות רדיו מסוימות המלאות בתעמולות לנאצים, תוך כדי וידוי שלכל גרמני יהיה רדיו בבית), כדי להבטיח שהתעמולה שלה תגיע לכל גרמני אפשרי, הבטיח הבטחות מרחיקות לכת, כאשר הרעיונות המעורפלים שלו כוללים בין היתר את תורת הגזעניהיליזם, וכולי.

גואל רצון נחשב למנהיג כת בעיניי רבים. הוא הקים את "הארמון", דירה ענקית שבה גרו איתו עשרות נשים ששירתו אותו לאורך עשרות שנים, עד שהורשע בבית המשפט ל 150 שנות מאסר, ועד היום הוא בכלא. כך שאין ספק שהוא חשוב כאן.

והדת החרדית?

רבות הוזכרו כאן החרדים. הם ללא ספק מאוד רלוונטיים לעניין.

ירון ידען, בספרו "הדת קמה על יוצריה" מנסה לתת מבט מיוחד על הסקטור החרדי בישראל, שבהחלט מזכיר כת במובנים רבים. ספרו של ידען מתמקד יותר במעשים הכביכול "לא חוקיים" שהחרדים עושים. הוא מבוסס על הרבה מספרי היהדות המרכזיים שיצאו לאורך ההיסטוריה של דת זו (למשל: ספר הזוהר, התלמוד, ארבעה טורים, גשר החיים, משנהאומר, יביע אומר, חוות דעת, מנחת יצחק,ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספרות המדרשים, שולחן ערוך, תורת המדינה, התנ"ך העצום). אולי לא כמו "גדולי הרבנים של ימינו", כפי שהוא כותב בעטיפה של הספר. אבל עדיין.

ידען ידוע כמי שסבור שהחרדים מתנגדים לדמוקרטיה, והוא מגבה טענה זו בספרו: הוא ציין בספר (בעמודים 146-157) הרבה דוגמות לעבריינות מצד דתיים וחרדים בפרט, הכוללים מכות (כן כן, רק לצורך שמירת תורה ומצוות), לעבור על החוקים הנחקקים ע"י השלטונות לטובת המצוות שרבנים קובעים, להפוך הלשנה לשלטונות על עבירה לטאבו במידה וזה היה מעשה חוקי על פי היהדות, וכו'..

יש בספר גם (בעמוד 117) טענות מעניינות שמתקשורת כביכול ללמה יש כתות. ככלל, ידען סבור שהחברה החרדית קיימת כהשלמה לחברה החילונית, שבה אין דת שמספקת את הצרכים הפסיכולוגיים שרק דת יכולה לספק. על כן, החילונים מנהלים חברה יציבה מבחינת חוק וכלכלה, אך אין להם קשר לדת – את הקשר הזה הם "מפילים" על החרדים (מבחינת אחריות), שתומכים כאמור בפרזיטיות ובמעשים לא חוקיים כדי להתקיים – כך שיש כאן מעיין פרדוקס שלא ניתן ליישב. ידען כמובן מציע את הפיתרון לפרדוקס בתור ביטול הדת וחזרה המונית בשאלה, I suppose.

ידען גם כותב הרבה על איך שהדתיים מוציאים להורג את הכופרים, הגויים, וכו', על איך שיחסי הכוחות בין החילונים אינם שיוויוניים, וכו' – כעוד דרך להציג את אנשי הדת היהודית כ "לא מוסריים" וכדומים לכתות. אם כי אודה שהקשר בין כל זה לנושא הכתות די עמום.

הספר גם עוסק במעמד האישה על פי היהדות – למשל בהקשר של גיל הנישואים (בחברה החרדית מחליטים עבורך עם מי להתחתן ומתי – יש כאלה שאפילו מתחתנים בגיל 14!), על גזר דין מוות לכופרים. ידען אגב מייחס את עיקר דברים אלו רק ליהדות המודרנית, ולא ליהדות העתיקה.

עוד מאפיין "כתי" שידען מציג בספר הוא הההירכיה שהחרדים מציבים בין אנשים, כתלות בכמה הם שומרים מצוות. ה "גוים" הם יותר טובים מהחילונים, ודיכוי המצפון האישי של המאמינים לטובת שמירת המצוות, שכן מצוות הם "המוסר" שלהם. לדוגמה: שחיטת בעלי חיים ואכילתם (לפי ההלכה), הרב הראשי לצה"ל ואחרים מוכנים לסכן חיי אדם רק כדי לשמור שבת.

מצד שני..

גם מרק מנסון וגם ירון ידען בביקורת שלהם שהצגתי קודם מפספסים נקודה מהותית: העמים שמתנהגים ככתות, הנאצים והחרדים, אינם פועלים בדומה לכתות 24/7, אלא רק בדברים מאוד מסוימים. אז בסדר, לפעמים הם עושים מעשים נוראיים, הכוללים אלימות כלפי בני אדם וחיות (בין היתר). אבל סדרך כלל המאמינים לא עושים דבר לאף אחד. לעיתים, מנהיגים מנצלים את הכוח שלהם כדי לבצע מעשים מזעזעים – אך לא תמיד. למעשה, גם כאשר מנהיגים החשודים כמנהיגי כתות מבצעים מעשים מזעזעים, יש סיכוי לא רע שהם לא עושים אותם מסיבות של אידאולוגיות קיצוניות, אלא אולי בגלל לחץ חברתי שהם עצמם מושפעים ממנו, אולי בגלל שבאמת מישהו תקף את המנהיג מסיבות שלא קשורות לכת ולכן המנהיג תוקף כאקט של בהגנה עצמית? וכו'.. כך שמאוד מאוד קשה להוכיח שמעשה פשע כלשהו בוצע על רקע של כת, אם בכלל אפשרי.

בכל מקרה, הספר הזה מתמקד בתכנים מאוד מסוימים ותופעות מאוד מסוימות של היהדות, או מה שנקרא – צ'רי פיקינג (לקחת ראיות אנקדוטליות כדי לאשר הנחה שהמחקר הנעשה לא מספיק כדי לאשר אותה משום שהוא מתמקד רק בראיות המאשרות את ההנחה מבלי להשקיע כל מאמץ למצוא ראיות מנוגדות). ככה שאי אפשר באמת להסיק ממנו יותר מדי על היהדות באופן כללי. אפשר להסיק דברים מאוד מסוימים על התכנים שידען ציטט מספרי היהדות שהוא קרא. אבל ממש לא נראה שהוא קרא מספיק. יש הרבה תכנים מהיהדות ששמעתי עליהם ואפילו קראתי קצת עליהם שבכלל לא מאוזכרים בספר. ככה שהוא במידה רבה חרטוט, ולא יכול להוכיח שכל המגזר החרדי הוא כת.

דת VS מדע

מבוא

הפעם מדובר בדיון דמיוני, שהדמויות בדיון אינם מייצגות אנשים ספציפיים, אלא 2 קבוצות של אנשים: אלו שנוטים לתעדף את המדע(מבחינת התחברות אישית), ואלו שנוטים לתעדף דתות באופן כללי או דת ספציפית(כנ"ל).

לשיחה הזו אין שאלת דיון מוגדרת היטב(כי יש יותר מדי שאפשר לדבר עליו בנושא זה). רוב השיחה תתרכז בניגודים ואי ההסכמות המהותיות ביותר בין שתי הדברים האלה. בסוף הפוסט אני גם אתייחס להיבטים חברתיים(בחברה הישראלית). נראה לי שהצלחתי לכתוב את הדיון מנקודת מבט ניטרלית.

אם אנסה בכל זאת לנסח שאלה מרכזית סביבה השיחה "רוקדת", היא תנוסח בערך כך:
איזה צורת חשיבה עדיפה(מבחינת הנאה, חיפוש האמת ותועלתנות): דת או מדע?

לפני קריאת ההמשך, ממליץ לקרוא הגדרות מילוניות(אם כי לא הכי אמינות) של דת, ושל מדע.

ובכל אופן, הבה נתחיל את הדיון:

תומכי מדע: המדע מבוסס על תצפיות וניתוחם, בעוד כל הדתות מבוססות על אמונה עיוורת במשהו על טבעי.

תומכי דת: זה לא מדויק. הדת אכן מבוססת על ההנחה ההיא, אבל יש למדע גם הנחה דומה: שהחושים שלנו מעניקים לנו אינפורמציה נכונה. האמונה של המדע בחושים איננה שונה מהאמונה בדבר על טבעי.

תומכי מדע: לא. עדיין יש הבדל. כבר הצלחנו באמצעות המדע לזהות מקרים שרומזים שיש מקרים בהם החושים מטעים אותנו, אבל שוב, זה עצמו התגלה בזכות המדע. אנחנו מסוגלים לזהות מתי אנחנו טועים, בין אם בתצפיות או בניתוחים של התצפיות, בעוד אתם אף פעם לא בודקים את עצמכם.

תומכי דת: מה פתאום?! אנחנו התאיסטים מטילים ספק בכל הפרשנויות שלנו(כלפי הסיפורים בהם אנחנו מאמינים) כל הזמן. לעיתים יש דברים בסיפורים האלו שנראים כסתירות, אז אנחנו מחפשים דרכים ליישב את הסתירות. אנחנו מאמינים שזה מצליח יותר בזכות האמונה שלנו.

תומכי מדע: אבל הבדל בולט הוא שבמדע, בניגוד לדת, הדבר בו אנחנו מאמינים(החושים) כל הזמן מספק לנו אינפורמציה חדשה שיכולה להראות כסותרת אינפורמציה שקלטנו קודם. בדת אתם לא מקבלים אינפורמציה חדשה מהדבר בו אתם מאמינים – אתם פשוט ממשיכים לנסות ולפרש את הטקסטים שקיבלתם כאמת לפני שניסיתם להבין אותם בכלל.

תומכי דת: לא תמיד זה נכון. במהות של "דת", לכל דת יש איזשהו גורו, עם מאפיינים על-טבעיים כלשיהן. לפעמים זה יכול להיות בן אדם(שעשוי להיחשב ל "גורו" או "מורה רוחני") שטוען שיש לו כוח על-טבעי כלשיהו. הוא מביא אינפורמציה חדשה כל הזמן, כי מאמיניו נמצאים איתו בקשר. ויש כמובן הרבה שיחות על איך לפרש את דבריו וכולי.

תומכי מדע: זה גם מייצג הבדל מאוד מהותי. לכל דת יש איזה דמות סמכותית שהיא קשובה לה, ולא מטילה בה ספק. זה מגוחך לומר שאתם מטילים ספק יותר מאיתנו.

תומכי דת: אבל שימו לב למשהו. כשאתם המדענים מאשרים ניסוי כלשיהו כמוצלח ומוכיח תיאוריה כלשיהי, האישור של התאוריה מבוסס(גם) על תצפיות כלשיהן, נכון? במילים אחרות, התצפיות האלו הם ה"גורו" שלכם, שלא העזתם להטיל בו ספק. האמנתם בו והמשכתם מנקודה זו "לחפש את האמת".

תומכי מדע: זה לא תמיד נכון. אנחנו משתמשים גם בכלים כדי לנסות להפריך את מה שהחושים שלנו הראו לנו. אצלנו כל ההגדרות הם פרקטיות וקונקרטיות – אתם משתמשים תמיד במושגים על-טבעיים משונים שאין להם שום משמעות מעשית, וחורגים ממנהג זה רק כאשר ה "גורואים" אצלכם נותנים פקודות למעשים קונקרטיים, בין אם מהווים מנהגים, טקסים או עקרונות מוסריים של הדתות שהגורואים האלו "מייסדים".

תומכי דת: אין לכם כל כך איך להפריך את המידע מהחושים שלכם אם זה מסתמך על תגליות מדעיות אחרות, דהיינו, על תצפיות אחרות. זה התייחסות עצמית. ולגבי עניין ההגדרות – זה בסה"כ אומר שאנחנו מחפשים אמת "מסוג אחר", שרלוונטית לעניינים על טבעיים. זה לא אומר שהאמת שאתם מחפשים יותר או פחות רלוונטית למציאות מאלו של הדתות. כל מי שמייחס לזה חשיבות פשוט אובססיבי כלפי שינויים מעשיים שניתן לראות דרך החושים ולכן תומך בכם, כולל לדוגמה את מי שטוען שבלי מדע המין האנושי היה נכחד מזמן..

תומכי מדע: גם זה לא תמיד נכון. ישנם מקרים בהם דתות טוענות טענות שאינם לגבי דברים על טבעיים ושניתן להפריך באמצעות תגליות מדעיות. לדוגמה, כתוב בתנ"ך משהו על נחש מדבר עם רגליים, עץ מכושף, תפוח קסום ועוד משהו לא על טבעי שמאוד לא סביר ביחס לכל התגליות המדעיות שהתגלו אי פעם..

תומכי דת: שימו לב אבל שאמונה על טבעית יכולה להפריך את זה: אולי אלוהים עשה שזה היה ככה באותה תקופה, הרבה לפני כל התגליות המדעיות הידועות לנו כיום? כל פרשנות לסיפור של דת יכול ליישב סתירות בין דת למדע..

תומכי מדע: טוב נו.. מצד שני, יש מקרים בהם תאיסטים נעזרים במדע כדי להוכיח את טענותיהם, לדוגמה כשמשתמשים בחפירות ארכאולוגיות כדי להוכיח את אמיתות סיפורי התנ"ך, וטיעונים אפוסטריורים(מבוססים על חוויות ומידע מהחושים)

תומכי דת: תאיסטים שנעזרים בהוכחות מדעיות כנראה משתמשים בהם לחיזוק אמונתם ותו לא, כי דת בהגדרה היא אמונה בדמות סמכותית עם מאפיין על טבעי(כנ"ל), המייצגת השקפת עולם(פילוסופית) כלשיהי. ההצדקות הלוגיות של דת מקורם בפילוסופיה בלבד – ובזה בדיוק עוסקים תחומי התאולוגיה והפילוסופיה של הדת.

תומכי מדע: כן, זה גם מראה כמה זה מגוחך לנסות להוכיח שהמאפיין העל הטבעי קיים במציאות. הרי לא ניתן לבדוק באמצעות המדע את קיומו של מאפיין על טבעי, אלא אם כן יש לו השפעה על העולם הפיזי, ולא ראינו ניסיונות מוצלחים להוכיח זאת. יש לדוגמה את האתגר של ג'יימס רנדי, שייתן מיליון דולר למי שיוכיח בעלות על כוחות על טבעיים. אף אחד עוד לא צלח אותו.
תומך דת: ככלל, ניתן לומר שדתיים מחפשים חוויה כלשיהי באמונה שלהם. חוויות מסוימות עשויות להיות מכונות "הארה" בתורות רוחניות כאלו ואחרות. חלקם הוכחו מדעית(כביטוי של רגשות חיוביים לפי "המואר").

תומכי מדע: כן, בדומה לאנשים שמשקיעים זמן ברעיונות של אחרים למטרות בידור – פשוט כי זה עושה להם טוב. ולפי כך ניתן לחשוב שהמדע הוא כלי אמין בהרבה באופן כללי, בגלל שבמדע מחפשים אך ורק אמיתות, לא חוויות.. ישנם גם הוכחות מדעיות לכך שחוויות כמו תחושות בטן לדוגמה, הם הכלי הגרוע ביותר האפשרי לחיפוש האמת..

תומכי דת: נכון, אבל במדע יש תגליות נגיד על תחושות, כלומר על המאפיינים הביולוגיים בגוף האדם כאשר הוא חווה רגש מסוים, נכון? יכול להיות שחלקם זהים לחוויות שמתארות "הארות רוחניות" כאלו ואחרות. זה שוב פעם זהה: או שמאמינים לתגליות של המדע(המבוססות על אמונה בחושים וכולי..) ואז החוויות האלו מטעות ולא אומרות כלום, או שמאמינים באמונה דתית כלשיהי לפיה יש לחוויות האלו משמעויות כאלו ואחרות..

תומכי מדע: כן, זה מוביל לעוד הבדל מהותי לגבי ההבדלים ביננו.. יש דתיים שטוענים שהאדם יוצר את המציאות בעצמו – כלומר שאנחנו מכירים את המציאות דרך החוויות שלנו. זה מעניין כי זה רלוונטי לבעיית הגוף-נפש בפילוסופיה, הרלוונטית לתורת ההכרה. לפי הגישה של המדע, יש מציאות אובייקטיביות שקיימת ללא תלות באדם, שהמדע מנסה לגלות ולהבין.

תומכי דת: כן. בנוסף לעניין התועלתנות, אמונה דתית מקנה לאדם משמעות לחייו, כלומר, נותנת לו סיבה לקום בבוקר שמדרבנת אותו ונותנת לו מוטיבציה.

תומכי מדע: כמו כל דבר שעושים ובוחרים להעריך אותו יותר מכל השאר.. אפשר לומר את אותו הדבר על מדענים שמקדישים את חייהם למחקר מדעי, וגם לאנשי בידור וכולי.

לסיכום:

ההבדלים בין דת למדע נעוצים בעיקר בגישות שלהם, בעניין שלהם(הן מבחינת אטרקטיביות והן מבחינת מה שהן בוחנות), במשמעויות שהם בוחרים להעניק לכל דבר, ובמה שהם מחפשים(הרי לא כל אדם חוזר בתשובה כדי "לחפש את האמת").

רק ארחיב על האטרקטיביות, כי זה נראה לי חשוב: דת אטרקטיבית יותר מההיבטים שהיא עוזרת יותר "להרגיש טוב" מבלי להתאמץ הרבה(שזה כבר עניין אחר, של כמה קשה לאמץ אמונה לעומת כמה קשה להוכיח תגלית מדעית כך שתהפוך לחלק מהידע האנושי המקובל),

בעוד שהמדע אטרקטיבי מההיבט שהוא מניב תוצאות הנגלות לנגד עיננו ועוזרות לנו בכל היבט של חיי היום יום(הרי גם הרבה דתיים משתמשים באמצעים של המדע בחיי היום יום שלהם).

מכאן לדעתי גם בא חלק חשוב מהביקורת נגד דתיים, לאו דווקא על האמונה שלהם, אלא על כך שרבים מהם עצלנים ולא מוכנים לעשות שום דבר כדי לעזור לאחרים לשפר את חיי היום יום שלהם ולא מוכנים לקחת אחריות על חייהם(בכך שרבים מהם לא משתלבים בשוק העבודה, לא מתגייסים לצבא לעולם ובכל זאת מקבלים קצבאות גדולות מהמדינה). יש הטוענים שהאמונה שלהם מהווה בסה"כ "תירוץ" כדי לתת לעצמם לגיטימציה להיות כנ"ל.

זהו. אולי בהזדמנות אכתוב גם משהו על סוגיות פילוסופיות בנושאי דת ותורות רוחניות כאלו ואחרות.